Sociálne služby

Pre prezeranie dokumentov si stiahnite a nainštalujte Acrobat Reader.

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na soc. službu

Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na soc. služby