Sociálne služby

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na soc. službu

Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na soc. služby